Pædagogisk udvalg

Formand:
• Forstander André Gremaud, Odder Produktionsskolen

Udvalsgmedlemmer:
• Hanne Nielsen, østFyns Produktionsskole • 65324600 + 15 • medie@fph.dk
• Jakup Heinesen, Greve PS • 43410390 • viceforstander@greveproduktionssole.dk
• Tupaarnaq Lennert, Kalundborgegnens Produktionsskole • 59293833 • tl@k-p-s.dk
• Lis Holm, Århus Produktionsskole • 87408600 • lis.holm3@aaps.dk
• Lars Graubæk, Thy Produktionsskole • 97946144 • larsg@thyproduktionsskole.dk•
• Lisbeth Svanborg • AFUK- produktionsskole • 32542095 • lisvanborg@sol.dk
• Ole Lindved Sværke • Ballerup/Herlev PS • 44773797 • vejleder@bhp-skole.dk
• Jan Steen Bengton • Klemmenstrupgaard PS • 56633700 • jansteen@phs-koege.dk
Axel Hoppe, Psf • 75822055 • axel@psf.nu

Udvalgets sammensætning:
Udvalget består af 5-8 personer.
Udvalgets formand er medlem af Produktionsskoleforeningens bestyrelse og udpeges af samme.
Uddannelsesforbundet og Forstanderkredsen udpeger hver et medlem til udvalget.
Alle med tilknytning til området, dvs. organisationer, skoler, enkeltpersoner mv. kan indstille personer til udvalget.

Referater:

Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev